Gepard indický

Gepard indický

Gepard indický je jedním ze šesti poddruhů této rychlé šelmy, která se řadí jako jediný druh do samostatné podčeledi, lišící se jak od velkých, tak od malých koček. Má malou hlavu, nápadně dlouhý ocas, velmi vysoké končetiny, poměrně slabé drápy bez pochev (nezatažitelné) a jazylku upravenou tak, že může příst. Zornička je kruhovitá, v prudkém světle se její průměr zmenšuje. Gepard indický je menší forma, kdysi rozšířená od Přední Asie přes jižní Írán a Afghánistán až do střední Indie. Dnes je téměř vyhuben, v Íránu snad žije posledních dvě stě jedinců. I v zajetí je gepard indický chován velmi vzácně. Všechny poddruhy geparda jsou zařazeny do mezinárodní Červené knihy druhů ohrožených vyhubením i do červených knih několik států, např. SSSR. Je to kočka přizpůsobená k lovu rychlým během. Moderními metodami bylo naměřeno, že lovící gepard dokáže vyvinout rychlost až 112 km za hodinu, i když většinou pronásleduje kořist rychlostí 90 až 100 km. Plnou rychlostí vydrží běžet jen 400 až 450 m. Je to obyvatel otevřené krajiny lesostepí, savan, stepí a polopouští. Původně žil gepard téměř v celé Africe, v Asii od Palestiny a Arábie po Indii a na sever až k Aralskému jezeru. Nežil v pralesích střední a západní Afriky, na Sahaře a v pouštích na jihu Arabského poloostrova. Dnes je v Asii téměř vyhuben a také na severu a jihu afrického kontinentu již nežije. Byl zejména v Indii ochočován a využíván k lovu rychlé zvěře, hlavně antilop.

Třída Savci (Mammalia)
Řád: Šelmy (Carnivora)
Čeleď: Kočkovití (Felidae)
Podčeleď: Malé kočky (Felinae)
Druh: Gepard (Acinonyx jubatus)
Výskyt: Afrika
Velikost: Délka až 220 cm, výška 80 cm
Hmotnost: 40-60 kg
Počet mláďat: 3 ks
Doba březosti: 90-98 dnů
Potrava: Gazela, zajíc …
Reklamy

Gepard súdánský

Gepard súdánský

Výskyt

Gepard se vyskytuje v téměř celé Africe, i když na některých územích už jen ostrůvkovitě. Najdeme ho nejčastěji na otevřených prostranstvích jako jsou savany a polopouště, ale také na křovinatých savanách.

Fyzický popis

Gepard patří mezi kočkovité šelmy, ale svojí stavbou těla spíš připomíná šelmy psovité.  Samci jsou o něco větší než samice. Má štíhlé tělo s klenutým hrudníkem a vtaženým břichem. Hlava je poměrně malá a čelisti jsou slabé s malými zuby. Nozdry jsou velké a široké. Srdce, játra i plíce jsou také velké, právě kvůli gepardově rychlosti. Dlouhé nohy, páteř i ocas mu propůjčují vlastnosti sprintera. Na nohou má nezatažitelné drápy, které slouží spolu s ocasem k prudkým změnám směru. Srst je krátká, na zátylku delší. Základní zbarvení je od žlutobílé po světle rezavě hnědou. Celé tělo je pokryté černými skvrnami, které jsou plné. Od očí k ústním koutkům vedou černé proužky. Břicho a vnitřní strany nohou mají světlejší podkladovou barvu. Na ocase je několik černých kroužků, tyto prsteny má každý gepard jiné a je možné je podle nich velice dobře identifikovat. Špička ocasu je bílá. Mláďata mají hřbetní hřívu, která je stříbřitěčerná. Toto zbarvení začínají ztrácet ve 3 měsících, ale někdy je ještě patrné ve dvou letech.

Chování

Gepard je nejrychlejší savec na světě. Je to samotářský lovec a ve skupinách se zdržují pouze mladí samci nebo samice s mláďaty.

Potrava a lov

Gepard je lovec, proto ho obvykle neuvidíme požírat mršiny. Je to poměrně slabá šelma a tak nemá sílu ukrást kořist jiným predátorům. Loví nejčastěji malé antilopy a gazely, pakoně ale také menší savce například zajíce a občas i ptáky. Někdy vysedává na vyvýšeném místě, pozoruje okolí a vyhlíží potencionální kořist. Loví tak, že se ke kořisti pomalu přibližuje a svými dokonalými smysly si vybírá oběť. Jakmile je asi 50 metrů od kořisti vyrazí. Díky své obrovské rychlosti (přes 120 km/h) a neuvěřitelnému zrychlení (100 km/h za cca 2.5 sekundy) se velkými skoky (dlouhými až 8 metrů) přibližuje k oběti. Páteř v tomto případě pracuje jako pružina a ohýbá se do tvaru písmene S a ocas slouží jako kormidlo, pro náhlé změny směru. Sprint je krátký, většinou trvá kolem 20 sekund a zřídka bývá delší než 1 minuta. Pokud v této době nedostihne oběť, lovu se vzdává. Protože se jeho tělo při tak velkém vypětí přehřívá i přes rozšířené nozdry a horní cesty dýchací. Úspěšnost lovu se odhaduje kolem 30%. Při dostižení oběti, malá zvířata zabíjí kousnutím do hlavy. Větší zvíře zezadu porazí tlapou a zakusuje se do hrdla.

Rozmnožování

Samci i samice žijí odděleně. Pouze v období páření se setkávají. Samčí teritorium je větší a může se překrývat s teritorii několika samic. Samice po 90-95 denní březosti vrhne 1-5 mláďat a stěhuje malé gepardy každých pár dní, protože lvi a jiní predátoři zabíjí její mláďata. Při shánění potravy totiž musí mláďata opustit a tak se až 90% gepardů se nedožije dospělosti. Malí gepardi následují matku kolem šestého týdne a jsou odstaveni ve věku 3-6 měsíců. S matkou zůstávají 13-20 měsíců. Mladé samice opouští teritorium matky a zdržují se poblíž něj i v dospělosti. Toto ale neplatí o mladých samcích, kteří se z rodného teritoria naopak vzdalují.

Gepard Královský

Gepard královský
Jako královští gepardi se označují jedinci s neobvyklou kresbou – místo malých černých teček je jejich kresba tvořena velkými, splývajícími skvrnami a pruhy. Velmi dlouho byli považováni za mýtické zvíře nebo za nový, dosud neznámý druh kočkovité šelmy.
Až v roce 1975 se v jihoafrickém Krugerově parku podařilo kryptozoologům Paulovi a Leně Bottriellovým pozorovat a vyfotografovat královského geparda. Teorie, že se jedná o křížence mezi gepardem a levhartem byla vyvrácena po provedení genetických testů. Dnes víme, že tzv. královský gepard je barevnou odchylkou, nesenou recesivní alelou pro mramorované zbarvení, podobně jako mramorovaná (mourovatá) kresba domácích koček. V roce 1981 se narodil první královský gepard v zajetí. Někdy se, i když nesprávně, královští gepardi označují jako samostatný poddruh.

VÝSKYT – Afrika, Indie, Arabský poloostrov
POTRAVA – hlavně gazely
BĚH – Jsou stvořeni pro rychlý běh.
Gepard se při běhu prakticky nedotýká země. Pohybuje se až 7 m dlouhými skoky.
Dokáže běžet rychlostí až 120 km/h
ZAJÍMAVOSTI – Jsou aktivní ve dne, aby se vyhnuli jiným, silnějším šelmám.
Samice mají 1 – 3 mlaďata.
Pokud kořist do 10-20 sekund nedostihne, lov vzdává.
Přesto je nejúspěšnější samotářský lovec, až 70% jeho loveckých pokusů končí úspěchem.
MAPKA VÝSKYTU
VÝSKYT G

Gepard štíhlý

Gepard štíhlý

Je kočkovitá šelma, proslulá jako nejrychlejší suchozemské zvíře. Na krátké vzdálenosti může běžet rychlostí přes 100 km/h. Gepard štíhlý se v mnoha ohledech liší od typického tělesného schématu kočkovité šelmy, některými znaky připomíná spíše psovité. Má poměrně malou, kulatou hlavu a dlouhé končetiny i ocas. Stavbou těla se podobá chrtům. Známým faktem je, že na rozdíl od většiny kočkovitých šelem nemá úplně zatažitelné drápy. Samci jsou větší než samice. Srst je zlatohnědá, tváře a břicho bílé. Gepardí kresba sestává z černých skvrn, čímž se liší od levharta, jehož kresba je tvořena černými rozetami. Typickým gepardím znakem jsou černé pruhy táhnoucí se z koutku oka až k tlamě – proto je někdy zoology nazýván „kočka, která pláče.“ Koťata jsou zbarvena nenápadně, zato mají dlouhou světlou hřívu, kterou během dospívání ztrácí.

  • Hmotnost: 38-43 kg
  • Délka: 110-150 cm + 65 – 90 ocas
  • Výška: 70–94 cm